home

Welkom op de Homepagina van Bureau Lantschap. Lantschap is een adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd op de fysisch-geografische, cultuurhistorische en landschappelijke aspecten van het Nederlandse landschap.

 

Lantschap verzorgt onder andere:

 

Integrale cultuurhistorische inventarisaties: archeologie, historische geografie, bouwhistorie en landschap integraal beschrijven en waarderen
 
Cultuurhistorische landschapsvisies en ontwikkelingsperspectieven: hoe kan een gebied zich ontwikkelen met behoud of versterking van de cultuurhistorische en landschappelijke identiteit?
 
Aanbevelingen voor de ruimtelijke ordening: landschapsontwikkelingsplannen, bestemmingsplannen, structuurvisies
 
Aanbevelingen voor waterbeheer en watererfgoed;
 
Cultuurhistorische analyses van landgoederen, buitenplaatsen en parken;
 
Cultuurhistorische effectrapporten;
 
Publicaties: folders, boeken.