home

Welkom op de Homepagina van Bureau Lantschap. Lantschap is een adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd op de fysisch-geografische, cultuurhistorische en landschappelijke aspecten van het Nederlandse landschap.

 

Lantschap verzorgt onder andere:

 

- Integrale cultuurhistorische inventarisaties: archeologie, historische geografie, bouwhistorie en landschap integraal beschrijven en waarderen
 
- Cultuurhistorische landschapsvisies en ontwikkelingsperspectieven: hoe kan een gebied zich ontwikkelen met behoud of versterking van de cultuurhistorische en landschappelijke identiteit?
 
- Aanbevelingen voor de ruimtelijke ordening: landschapsontwikkelingsplannen, bestemmingsplannen, structuurvisies
 
- Aanbevelingen voor waterbeheer en watererfgoed;
 
- Cultuurhistorische analyses van landgoederen, buitenplaatsen en parken;
 
- Cultuurhistorische effectrapporten;
 
- Publicaties: folders, boeken.