Cultuurhistorie in bestemmingsplannen

 

Cultuurhistorie en de Wro

Sinds de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) op 1 januari 2012 in werking zijn getreden, moet cultuurhistorie nadrukkelijk afgewogen worden in structuurvisies en bestemmingsplannen. In het Bro is de opdracht aan overheden verwoord om ‘rekening te houden met aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten’. Niet in alle gemeenten zijn deze cultuurhistorische waarden volledig geïnventariseerd.

 

Bureau Lantschap en onze collega’s van BBA (Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis) hebben veel ervaring met het inventariseren en waarderen van historisch-geografische en bouwhistorische aspecten van zowel stedelijke als landelijke gebieden. Verschillende projecten zijn de afgelopen jaren uitgevoerd ten behoeve van gemeentelijke bestemmingsplannen.

 

Klik voor meer informatie op de PDF: Cultuurhistorie in bestemmingsplannen

 

Wij zijn graag bereid u te adviseren over het behoud en de verdere ontwikkeling van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden in uw gemeente. Voor een vrijblijvend gesprek kunt u ons bellen, e-mailen of gebruik maken van het contactformulier.

info@lantschap.nl
Tel: 0418 – 59 4141