Cultuurhistorische Waardenkaart Lingewaal

Wadestein31 (1280x851)

Het oude landgoed Wadestein in Asperen, nu gemeentehuis van Lingewaal

 

In februari 2016 is Lantschap, samen met onze vaste partners Optifield en Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis, van start gegaan met de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Lingewaal. Lingewaal ligt in het westen van de Tielerwaard met de stadjes Asperen en Heukelum en de dorpen Spijk, Vuren en Herwijnen. De cultuurhistorische waarden worden beschreven, gewaardeerd en in een database ondergebracht. De data worden verwerkt in GIS, waardoor verschillende thematische kaarten en beleidskaarten kunnen worden gemaakt. Hiermee sorteert de gemeente voor op het toekomstige Omgevingsplan conform de Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 van kracht wordt.

Tiendweg6 (1280x853)

De middeleeuwse Tiendweg bij het Fort aan de Nieuwe Steeg


Cultuurhistorische waardenkaart Harderwijk

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk

 

Uitgevoerd door: Lantschap in samenwerking met Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis en Optifield

vispoort4 (800x533)      ome (800x533)

De middeleeuwse Vischpoort                                                    Veedrift naar de weidegronden

In 2015 is in opdracht van de Gemeente Harderwijk een cultuurhistorische waardenkaart gemaakt. De hele gemeente is geïnventariseerd en de cultuurhistorisch waardevolle elementen, ensembles en gebieden zijn beschreven, gewaardeerd en gedigitaliseerd. De kaart is te bekijken op de website van de gemeente.

Naast de historische binnenstad (beschermd stadsgezicht) met haar honderden monumenten bleek de gemeente tal van bijzondere cultuurhistorische verrassingen in petto te hebben. In tegenstelling tot de meeste andere delen van Nederland zijn er in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw veel huizen en boerderijen gebouwd. De eendenhouderij en de verkoop van eendeneieren was in die tijd een belangrijke bron van verdiensten. Veel boerderijen zijn opgetrokken uit kalkzandsteen van de omstreeks 1920 opgerichte kalkzandsteenfabriek.

Bredeweg2 (800x533)         zzs99 (800x533)

Vooroorlogse eendenschuur                                                       Traditionele boerderij uit de crisistijd

In het buitengebied vinden we duidelijke verschillen in het historische grondgebruik. De vroegere heidevelden, akkercomplexen, graslanden en gemeenschappelijke weilanden liggen in brede stroken evenwijdig aan elkaar en aan de kustlijn. De kenmerken van deze verschillende zones zijn bijzonder goed bewaard gebleven omdat hier geen ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. De wegenstructuur van de uitgestrekte Hierdense enk is mooi bewaard gebleven. Verschillende middeleeuwse ontginningsblokken en vroegere gemeenschappelijke weiden zijn duidelijk te herkennen. De geschiedenis van bewoning, ontginning en bodemgebruik is in het huidige landschap goed afleesbaar. Bijzondere aspecten in het landschap zijn de buitenplaatsen Groot en Klein Essenburg en de resten van watermolens op de Hierdense Beek.

essen10 (800x533)       Hessenmolen2 (800x600)

Buitenplaats Groot Essenburg                                                     Hierdense Beek ter plaatse van de Hessenmolen

Voor de Cultuurhistorische Waardenkaart van Harderwijk zijn meer dan 1000 elementen geïnventariseerd, beschreven, gewaardeerd en in de database ondergebracht. De elementen, ensembles en deelgebieden uit de database zijn gedigitaliseerd en in een GIS-bestand ondergebracht.  Er is een interactieve versie van de kaart gemaakt. Op de kaart kunnen objecten worden aangeklikt waardoor achtergrondinformatie zichtbaar wordt.

Daarnaast biedt het GIS-bestand de mogelijkheid koppelingen te maken met andere GIS-matige informatie, zoals Cyclorama, vogelvluchtfoto’s, kadasterkaart, bodemkaart, hoogtekaart, archeologische waardenkaart of de Ecologische Hoofdstructuur.

 

  kuip3 (800x533)     haver1 (800x533)

Belangrijke vormgever was architect P.H. van Lonkhuizen. Hij ontwierp onder meer arbeiderswoningen, woningen voor (onder)officieren van de kazernes, en de befaamde landarbeiderswoningen met rieten daken in het eerste uitbreidingswijkje Het Nachthok.

Publicatie

Adriaan Haartsen , Ben Olde Meierink & Rutger de Groot, 2015. Cultuurhistorische Waardenkaart van Harderwijk. Deel 1: geschiedenis. Deel 2: kenmerken en waardering. Lantschapsstudies 138.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


test

hjfjhghjghg