publicaties

Bureau Lantschap heeft ruim 100 rapporten uitgebracht. Soms leidde dit tot tijdschriftartikelen en boeken. Op deze pagina vind u een overzicht van de boeken:

 

 

In Deventer. Landschap en cultuurhistorie

Adriaan Haartsen, Maarten van Rossum & Erwin Zijlstra, 2010. In Deventer. Landschap en cultuurhistorie. Uitgave Stichting Architectuurcentrum Rondeel. ISBN/EAN 978-90-814047-2-3

 

 

Omgaan met erfgoed in actuele wateropgaven

Paul Behrens, Geert van Duinhoven, Adriaan Haartsen, Mirjam Kapelle, Frank Strolenberg & Klaas Jan Wardenaar, 2010. Peilwaarden. Omgaan met erfgoed in actuele wateropgaven. Uitgeverij Matrijs. ISBN 978-90-5345-404-6
ANWB-wandelgids Noord-Brabant
Marcia van Bijnen & Adriaan Haartsen, 2007. ANWB-wandelgids Noord-Brabant. ISBN 978-90-18-02553-3

 

Duizend jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden
Adriaan Haartsen, 2008. Utrechts water. Duizend jaar waterbeheer in de Stichtse Rijnlanden. Utrecht
Cultuur van Kust tot Kust. Fietsen langs het erfgoed van Noord-Hollands midden
Adriaan Haartsen, Dré van Marrewijk & Elyze Smeets, 2005. Cultuur van Kust tot Kust. Fietsen langs het erfgoed van Noord-Hollands midden. Uitgave provincie Noord-Holland.
Ontdekkingstochten langs het water
Adriaan Haartsen, Rita Joldersma, Natasja Oerlemans & Elyze Smeets, 2005. Ontdekkingstochten langs het water. Met een beschrijving van cultuurhistorische bezienswaardigheden in het waterbeheer. Uitgave Centrum voor Landbouw en Milieu/Bureau Lantschap.
Verhalen over historisch beheer van kleine landschapselementen
Burm, Paul & Adriaan Haartsen, 2003. Boerenland als natuur. Verhalen over historisch beheer van kleine landschapselementen.
Uitgeverij Matrijs. ISBN 90-5345-225-7
Amstelland, land van water en veen.
Adriaan Haartsen & Nikki Brand, 2005. Amstelland, land van water en veen. Uitgeverij Matrijs. ISBN 9053452605.
Cultuurhistorische waarden van wateren

Haartsen, Adriaan & Dolf Bekius, 2003. Water van niveau. Cultuurhistorische waarden van wateren en watergebonden elementen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. ISBN 90-6274-128-2
Het land van Woerden
Haartsen, Adriaan, 2003. Het Land van Woerden. Uitgeverij TAST.
ISBN 90-806942-2-3
De cultuurhistorie van de kop van Noord Hollland en Texel

Haartsen, Adriaan & Corrie ten Oever– van Dijk, 2002. De cultuurhistorie van de Kop van Noord-Holland en Texel. Uitgave Provincie Noord-Holland.
Cultuurhistorische waarden in Noord-Holland

Haartsen, Adriaan, 2002. Door mensen gemaakt. Cultuurhistorische waarden in Noord-Holland. ISBN 90-5769-008-X
cultuurhistorie van West-Friesland

Haartsen, Adriaan & Joke Lenten, 2001. De cultuurhistorie van West-Friesland. Uitgave Provincie Noord-Holland
Landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzeeregio

Marrewijk, Dré van & Adriaan Haartsen (red), 2001. Waddenland. Landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzeeregio. Uitgeverij Noordhoek. ISBN 90-330-1243-X-CIP.
 De cultuurhistorie van Waterland en Zaanstreek.

Haartsen, Adriaan & Corrie ten Oever– van Dijk, 2001. De cultuurhistorievan Waterland en Zaanstreek. Uitgave Provincie Noord-Holland.
Landscape and cultural heritage of the Dutch Wadden Sea

Haartsen, Adriaan & Dré van Marrewijk, 2001. Landscape and cultural heritage of the Dutch Wadden Sea region. In: Vollmer, M. e.a.(red), 2001. Lancewad. Landscape and cultural heritage in the Wadden Sea Reg
ion. ISSN 0946-896X

 

De cultuurhistorie van Kennemerland.

Haartsen, Adriaan, Joke Lenten en Corrie ten Oever – van Dijk, 2000.De cultuurhistorie van Kennemerland. Uitgave Provincie Noord-Holland.
De cultuurhistorie van Meerlanden en Amsterdam

Haartsen, Adriaan & Joke Lenten, 2001. De cultuurhistorie van Meerlanden en Amsterdam. Uitgave Provincie Noord-Holland
Een Hollands cultuurlandschap.
Borger, Guus, Adriaan Haartsen & Paul Vesters, 1997. Het Groene Hart. Een Hollands cultuurlandschap. Uitgeverij Matrijs. ISBN 90-5345-109-9
De cultuurhistorie van Gooi en Vechtstreek

Haartsen, Adriaan & Corrie ten Oever-van Dijk, 2000. De cultuurhistorie van Gooi en Vechtstreek. Uitgave Provincie Noord-Holland.

 

lijnvormige houtopstanden in Nederland
Schmitz, H., A.J. Haartsen, J.T.R. Kalkhoven & I.C. van ’t Hof 1993. Houtwallen, heggen en singels: lijnvormige houtopstanden inNederland. ISBN 90-71245-11-X

 

 

Verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap
Haartsen, Adriaan, 1996. Monument van het dagelijks leven. Verleden, heden en toekomst van het Nederlandse landschap. ISBN 90-70601-57-5. Uitgave NIVON.
Waal, Lek en Linge. Uitgave Streek-VVV Rivierenlan
Haartsen, Adriaan, 1988. Vierstromenland. Toeristische routes in het land van Maas, Waal, Lek en Linge. Uitgave Streek-VVV Rivierenland, Tiel

 

 

 

Een verkenning van de cultuurhistorische betekenis van het Nederlandse landschap.
Haartsen, A.J., A.P. de Klerk & J.A.J. Vervloet, 1989. Levend Verleden. Een verkenning van de cultuurhistorische betekenis van het Nederlandse landschap. ISBN 90-12-06093-1