visie

Visie Bureau Lantschap

Het Nederlandse landschap neemt een bijzondere plaats in, als we het internationaal bekijken. De vele kleine steden, de manier waarop het vlakke land is ingericht,de voortdurende strijd tegen het water: het zijn allemaal aspecten die Nederland een speciaal plekje geven in de wereld. Bovendien is er in ons kleine land opmerkelijk veel variatie. Het Friese terpengebied heeft een heel ander karakter dan de Veluwe, of het heuvelland van Zuid-Limburg. Gouda is een totaal andere stad dan Zutphen.

 

lantschap visie
Cultuurhistorische en landschappelijke waarden zijn heel belangrijk voor het karakter en de herkenbaarheid van een stad, een dorp of een gebied. Om de verscheidenheid en het eigen karakter van ons land te behouden en verder te ontwikkelen moeten we zorgvuldig met het cultuurhistorische erfgoed omgaan. Want het landschap is, net als de Nachtwacht, een deel van ons erfgoed: geërfd van onze voorouders, maar vooral geleend van onze kinderen. Landschapsarchitect Rudi van Etteger ziet het Nederlandse landschap als een kunstwerk, waar al meer dan een millennium aan wordt gewerkt. lantschap visie
Dit werk gaat door: het landschap is nooit af. Het moet altijd aan nieuwe eisen worden aangepast. Het gaat echter om de manier waaróp de ontwikkelingen plaatsvinden. Cultuurhistorische waarden zijn geen sta-in-de-weg, maar een inspiratiebron, een uitdaging. lantschap visie
Bij cultuurhistorisch onderzoek gaat het om het verhaal dat we in het huidige landschap kunnen aflezen. En het gaat om de processen, die tot het ontstaan van het landschap hebben geleid en die mogelijk ook van belang zijn voor het landschap van morgen. Bijvoorbeeld als het gaat om de inrichting van delen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, of het tegengaan van verdroging in Oost-Nederland. lantschap visie